Bestilling

For at handle på untoldpages.dk/shop skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, såfremt du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet. Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”Indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve købsforpligtelsen (“Gennemfør køb”) rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne. 

Når du gennemfører en bestilling, vil du automatisk modtage en kvittering for modtagelse af din bestilling. Din bestilling bliver først bekræftet, når vi har alle varer på vores lager. Vi sender dig en ordrebekræftelse, når vi har fået dine bøger på lager. Du bedes være opmærksom på, at bestillingsbekræftelsen ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din bestilling. Vi forbeholder os derfor ret til at annullere bestillingen som følge af udsolgte varer, tastefejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lign. situationer. Når vi har skaffet varene, vil du modtage en ordrebekræftelse med oplysninger om din ordre samt om returret, fortrydelsesret og reklamationsret. Vi trækker selvfølgelig først pengene for din bestilling, når vi afsender din ordre. 

Priser 

Alle priser er gældende udsalgspriser inkl. moms. 

Betaling 

Du kan vælge at betale på følgende måder:

Mobilepay eller kortbetaling gennem freepay. 

Gavekort 

Hvis du har modtaget et gavekort til untoldpages.dk/shop, kan du bruge det som betalingsform ved at vælge betaling med gavekort og oplyse gavekortskoden under købsprocessen. Såfremt du har købt et gavekort via untoldpages.dk/shop gælder dette 1 år fra udstedelsesdatoen. 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsen skal meddeles til [email protected] senest 14 dage efter købet, og fra fortrydelsen skal vi senest 14 dage efter have produktet i hænde. Perioden regnes fra den dag, du modtager ordren. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Pakker der sendes retur skal indeholde navn og ordrenummer. 

Vi modtager ikke pakker sendt på efterkrav. 

Returneringsomkostninger skal du selv afholde. Ved returnering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor altid postkvittering samt evt. track and trace-nummer.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb. 

Hvis vi har sendt dig en forkert vare, skal du ikke betale returneringsomkostningerne. Kontakt os på [email protected]

Hvis du ønsker at returnere varen personligt, kan du kontakte os på [email protected] 

Undtagelser for fortrydelsesretten

Der ydes ingen fortrydelsesret for virksomheder og institutioner. 

Tilbagebetaling 

Når du fortryder dit køb, refunderer vi købsbeløbet

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling ved bankoverførsel. 

Afprøvning af varen

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.

Reklamation – hvis der er noget galt med varen 

Dit køb er omfattet af købeloven. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

(un)told pages forbeholder sig ret til at afhjælpe fejl eller mangel, ved at erstatte en ubeskadiget vare (af samme type), frem for at give købesummen tilbage. (un)told pages forbeholder sig ret til at tilbyde afslag i prisen, hvis kunden accepterer dette. 

Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at henvende dig til os på e-mail [email protected] 

Returnering af en defekt eller mangelfuld vare skal ske efter forudgående kontakt. Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Vi modtager ikke pakker sendt på efterkrav. 

Oplysning om klagemuligheder 

Hvis du som forbruger ønsker at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, skal du kontakte os på [email protected] Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning kan man sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk  

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail-adresse [email protected]

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Der tages forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl og udsolgte varer, herunder arbejdskonflikter og mangler ved eller forsinkelse af leverandør. Det kan ikke garanteres, at farver stemmer overens med dem på din skærm, da farveindstillinger på skærme kan være individuelle.